Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Aflați mai multe

Regulament

 

 

 

Regulamentul concursului ”Testează și câștigă cu Ford!”

 

Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale Testează autovehiculele Ford și câștigă! 

04-06 Mai 2018”

 

 

Secțiunea 1.Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

Concursul „Testează și câștigă” denumit în continuare "Concurs", este organizat şi desfăşurat de către Plusauto  cu sediul în Malu Mare, Str. Caracal, Nr. 254, Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J16/ 669 / 1992 , cod fiscal nr. RO 2311348 , denumită în continuare "Organizator".

 

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 04.05.2018 - 06.05.2018.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul are loc în cadrul evenimentului Testează și câștigă – (04,05,06.05.2018) in parcarea de la Selgros Craiova , situat în Strada Henry Ford 12, Craiova 200746.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

1.  Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”)

2.  Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Concursului.

3.  Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe pagina https://www.facebook.com/fordcraiova/

4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

5. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

6. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 21 ani pana la data de 04.05.2018 și care posedă permis de conducere valid, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

7.  La acest Concurs nu au dreptul sa participe angajatii societatii SC PLUSAUTO SRL, ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora.

8. Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.

9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

10.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

11.  Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

12.  In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare - primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI. INSCRIEREA LA CONCURS.

 Persoanele care doresc sa participe la campanie, se pot inscrie dupa cum urmeaza:

A. Efectuează un drive test cu autovehiculele Ford.·

Cei care efectueaza un drive test cu autovehiculele Ford in perioada

04 Mai 06 Mai 2018, in intervalul orar 9-20 vor intra automat intr-o tragere la sorti.

Premii finale vor fi acordate printr-o EXTRAGERE

· Premiul 1: Un drive test de weekend, cu plinul făcut cu unul din modelele Ford de la eveniment.

· Premiul 2: Un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei în magazinul Selgros România.                                                         

· Premiul 3: Un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei în magazinul Selgros România.

· Premiul 4: Un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei în magazinul Selgros România.

· Premiul 5: Un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei în magazinul Selgros România.

· Premiul 6: Un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei în magazinul Selgros România.  

 

·Data plecarii in weekend cu autoturismul se va stabili de comun acord intre castigator si dealer, in functie de disponibilitatea castigatorului si a masinii.

Vouchere pot fi folosite numai in magazinul Selgros Craiova si intr-o singura sesiune de cumparaturi. Tot ce va depasi valoarea premiului va trebui sa fie achitat numerar de catre clientul detinator de voucher, iar in cazul unor cumparaturi in valoare inferiara valorii voucherului, diferenta de valoare se va pierde de catre castigatorul voucherului.

·

Pentru a se inscrie participantul trebuie sa isi declare numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon, pentru a fi contactat in cazul in care va fi extras castigator.

·Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor vor avea loc pe 07.05.2018.·

Tragerile la sorti se vor realiza prin random.org, extragand 6 castigatori din cei care s-au inscris la concurs si au fost validati.

 

SECTIUNEA 6. INCETAREA LOTERIEI PUBLICITARE
Prezentul CONCURS poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „TESTEAZĂ ȘI CÂȘTIGĂ

Regulamentul Oficial al concursului este disponibil gratuit pe pagina oficiala de facebook  a Organizatorului, respectiv https://www.facebook.com/fordcraiova/ 7 incepand cu data de 24 februarie 2017.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada Concursului. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a Concursului, nu vor fi luate in considerare.

Câştigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs.

Premiile vor fi acordate câştigătorilor numai pe baza buletinului sau a unui alt act de identitate valid. Câştigătorul acordă Organizatorului dreptul să utilizeze datele câştigătorilor în scopuri de promovare în orice modalitate a acestei locaţii.

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele câstigatorilor si premiile acordate în cadrul acestei Campanii. Numele castigatorilor vor fi publicate in ziua extragerii pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului, respectiv: https://www.facebook.com/fordcraiova/

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta Campanie în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participanţii la concurs în calitate de persoane vizate vor fi înştiinţate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Fiecare concurent participant la concurs este de acord cu anularea premiului castigat de catre Organizator, in cazul in care una din informatiile solicitate alaturat lipseste.

Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.

SECŢIUNEA 8. LITIGII.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de drept comun. Legea aplicabilă este legea română.

SECTIUNEA 9. DISPOZITII FINALE
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate, cu exceptia impozitului pe venit, aferent castigurilor obtinute, care va fi retinut de catre Organizator pentru plata la momentul inmanarii premiului, potrivit Prevederilor din Codul Fiscal privind impozitul pe venit.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.